الفبا را ترکیب کنید | Combine Alphabet

اشتراکی
تعداد دانلود 26 بار

0 نظر

اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه

توضیح

این بازی خیلی سخت تر از 2048 است!

برای گرفتن ZZ به این نامه بپیوندید!

این بازی دو حالت سریع و آرام دارد.

 به A و ZZ بپیوندید که 26 بار نیاز دارد.
نظر و امتیاز

0

از 0 امتیاز

® Copyright sibbazar