روانشناسی جامع | psychology_full

روح بخشیدن به خود،تنهابادانلودبرنامه روانشنساسی جامع
اشتراکی
تعداد دانلود 40 بار

0 نظر

اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه

توضیح


برنامه سایکولوژی فول جامع ترین برنامه درزمینه روانشناسی است که درزمینه های زیرخدمت رسانی میکند وهرهفته باارتقا برنامه میتوانیدبه مطالب جدیدتری دسترسی پیداکنید .

1.تست های رایگان ومعتبرروانشناسی
2.درخواست مشاوره
3.اطلاع رسانی کارگاه های روانشناسی رایگان و...
4.کتابخانه پی دی اف وصوتی روانشناسی بدون حق عضویت
5.درخواست پایان نامه
6.استخدام روانشناس ومشاور
7.موسیقی،فال ،بازی و..
سواستفاده ازمطالب این اپ برای هرسایتی ممنوع وغیرقانونی وضمناشرعاهم جایزنمی باشد.
(مطالب روانشناسی پرکاربرددرزندگی
معرفی فیلم های روانشناسی ،داستان های
شیرین روانشناسی ،زندگی نامه روانشناسان معروف و...مارادراینستادنبال کنید.)
(psychology_full(
هرماه منتظرتغییرات وآیتم های شگفت انگیزماباشید))


توضیحات لازم برای کاربابرنامه :
*درقسمت کتابخانه بخش کتاب های پی دی اف رواسم کتاب دوبارکلیک کنیدتابازشود.

*درقسمت کتابخانه بخش فایل های صوتی بادانلودصوت هامیتوانید دسترسی به فایل هاپیداکنید .

*درقسمت موسیقی آرامبخش بادانلود صوت میتوانید دسترسی به فایل هاپیداکنید .

*برای دریافت لینک به روز شده برنامه ،دراینستاهمراه ماباشید .

*بعدازخریدازفروشگاه تست پک موردنظررادانلودوذخیره کنید .

*برای گرفتن کدتخفیف صفحه اینستامارادنبال کنید .
Psychology_full

*بعداز انتخاب مشاور وخرید حداکثرتایه ساعت باشماتماس گرفته میشود.

نظر و امتیاز

0

از 0 امتیاز

پشتیبانی

تلفن : 09197881882

® Copyright sibbazar