729 Best Puzzle for Kids | 729 Best Puzzle for Kids

اشتراکی
تعداد دانلود 91 بار

0 نظر

اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه

توضیح

یک بازی هیجان انگیز ، و پر از چالش های مختلف ذهنی که می تواند ساعت ها شما را سرگرم کند.

نحوه انجام بازی:

1. سه عدد مشابه را مطابقت دهید تا به 729 برسید.
2. با ضربه زدن بر روی دکمه New Game یک بازی جدید انجام دهید.
3. کشیدن انگشت به سمت راست، تمام بلوک های اعداد را به سمت راست منتقل می کند.
4. کشیدن انگشت به سمت راست، تمام بلوک های اعداد را به سمت راست منتقل می کند.
5. کشیدن انگشت به پایین، تمام بلوک‌های اعداد را به سمت پایین حرکت می‌دهد.
6. کشیدن انگشت به بالا همه بلوک‌های اعداد را به سمت بالا حرکت می‌دهد.
7. بازی زمانی به پایان می رسد که کل تخته بدون هیچ عدد مشابهی در مجاورت یکدیگر پر شود

نظر و امتیاز

0

از 0 امتیاز

® Copyright sibbazar