Adaptive TDEE Tracker - Fitmoh | Adaptive TDEE Tracker - Fitmoh

اشتراکی
تعداد دانلود 34 بار

0 نظر

اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه

توضیح

در Fitmoh یک هدف تعیین کنید، از جمله اینکه چقدر وزن می خواهید در هفته اضافه کنید و وزن ایده ال تان.

 با صفحه‌های هدف مشخص شده Fitmoh، همیشه می‌توانید پیشرفت خود را زیر نظر داشته باشید و مطمئن شوید که در مسیر قرار دارید.
Fitmoh تنها برنامه ای است که کالری های نگهداری بدن شما (TDEE) را بر اساس داده های بدن شما پیدا می کند.

نظر و امتیاز

0

از 0 امتیاز

® Copyright sibbazar