Eschery - Relaxing Idle Puzzle | Eschery - Relaxing Idle Puzzle

اشتراکی
تعداد دانلود 159 بار

0 نظر

اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه

توضیح

 Eschery - Relaxing Idle Puzzle یک پازل منحصر به فرد است که چالش های جالبی را برای شما ایجاد خواهد کرد!

در حقیقت Eschery یک پازل مبتکرانه در مورد ساختارهای غیرممکن است.

ساختار را بچرخانید تا همه قسمتها به یکدیگر متصل شوند.

نظر و امتیاز

0

از 0 امتیاز

® Copyright sibbazar