Guitar Fretter | Guitar Fretter

اشتراکی
تعداد دانلود 2 بار

0 نظر

اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه

توضیح

Guitar Fretter بازی در مورد به خاطر سپردن موقعیت های نت در گیتار است. با تطبیق نت آنها با گیتار گیتار ، مینیون ها را با موسیقی یادداشت بردار نبرد کنید! این عمل با حل هر سطح شدید می شود ، همه رشته ها را باز کنید ، و امتیاز های پاداش را برای تخته ها و رشته های کامل هم کسب کنید! از چهار نوع گیتار انتخاب کنید: استاندارد 6 رشته برق ، 7 رشته برق ، 4 رشته باس و 5 رشته باس.

نظر و امتیاز

0

از 0 امتیاز

برنامه های مشابه

® Copyright sibbazar