کارسا شخصی | Karsa

مدیریت پس انداز و بررسی حساب ها
اشتراکی
تعداد دانلود 33 بار

0 نظر

اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه

توضیح

کارسا شخصی برنامه کلی مدیریت مالی فردی و خانوادگی با هدف پس انداز وا سپس سرمایه گذاری و رشد در امور مالی شماست. در این راستا علاوه بر برنامه جهت پس انداز و کنترل هزینه ها، کانالهای مشاوره ای در برنامه جهت راهنمایی و مشاوره امور مالی و سرمایه گذاری فردی و خانوادگی در کارسای شخصی وجود دارد

نظر و امتیاز

0

از 0 امتیاز

پشتیبانی

تلفن : 02177522837

وب سایت : https://karsaoffice.com

® Copyright sibbazar