MyFLO Period Tracker | MyFLO Period Tracker

null | Reclaim your month
اشتراکی
تعداد دانلود 2 بار

0 نظر

اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه

توضیح

MyFLO اولین بار برنامه ردیاب و باروری دوره است که به شما می گوید چه کاری انجام دهید تا عاری از علائم باشد! بیاموزید که چرا علائم دارید و چگونه به طور طبیعی دوره خود را اصلاح کنید. بدانید که در هر مرحله از چرخه شما کدام غذاها ، ورزش ، کار ، کار ، اجتماعی و عشق کدام یک هستند. بیاموزید که چگونه دوره خود را "بخوانید" و بدانید که آیا هورمونهای شما سالم هستند - کشف کنید که دوره شما از تعادل هورمونی شما چیست.

نظر و امتیاز

0

از 0 امتیاز

® Copyright sibbazar