Oxford Learner's Thesaurus | Oxford Learner's Thesaurus

اشتراکی
تعداد دانلود 6 بار

0 نظر

اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه

توضیح

در برنامه Oxford Learner's Thesaurus  شما می توانید تفاوت بین کلمات مشابه در نوشتار و گفتار انگلیسی را درک کنید و کلمات مناسب را برای بیان دقیق منظور خود پیدا کنید تا دایره واژگان خود را تقویت کنید.

امکانات:

• بیش از 17000 مترادف و متضاد توضیح داده شده است
• فهرست الفبایی یافتن کلمه مورد نظر را آسان می کند
• گوش دادن به صدای واقعی انگلیسی و آمریکایی تلفظ کلمات و مترادف آنها
• 30 موضوع از پیش بارگذاری شده حاوی لیست کلمات مفیدی است که می توانید به آن اضافه یا ویرایش کنید
• ایجاد و سازماندهی لیست خود را از کلمات مورد علاقه
• از یادداشت ها برای تشخیص تفاوت دقیق بین جفت های مترادف استفاده کنید

نظر و امتیاز

0

از 0 امتیاز

® Copyright sibbazar