PicPu - Cat Picture Puzzle | PicPu - Cat Picture Puzzle

اشتراکی
تعداد دانلود 3 بار

0 نظر

اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه

توضیح

PicPu یک پازلِ عکسی بسیار جذاب است؛ بهترین بازی برای سرگرمی شما.
PicPu یک پازل بلوکی است ، برای پیشرفت و موقعیت و رسیدن به سطح های بالاتر باید بلوک های بسیاری را جمع کنید.
این بازی به صورت گام به گام به سطح دشواری میرسد. این یک چالش است!
ما قصد داریم سری های مختلف PicPu را منتشر کنیم. این بازی سری گربه است.
از سیب بازار دانلود کنید و از آن لذت ببرید.

نظر و امتیاز

0

از 0 امتیاز

® Copyright sibbazar