Speaky - Article Voice Reader | Speaky - Article Voice Reader

اشتراکی
تعداد دانلود 0 بار

0 نظر

اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه

توضیح

برای خواندن مقاله از وب سایت های مورد علاقه خود وقت نداربد؟ بنشینید ، استراحت کنید و گوش فرا دهید زیرا اخبار هر وب سایتی با سرعت قابل تنظیم و چندین لهجه برای شما به صورت جادویی خوانده می شود.
چگونه کار می کند؟ هر مقاله ای را در Speaky پیوند دهید. این برنامه محتوای اصلی را استخراج می کند ، زبان را تشخیص می دهد و آن را با صدای بلند برای شما می خواند. می توانید محتوا را از وب سایت ها یا اسناد مورد علاقه خود از طریق  txt ، doc ، pdf و موارد دیگر بازیابی کنید.
مقالات در Speaky شما بدون اتصال به اینترنت پخش می شوند ، بنابراین می توانید هنگام سوار شدن به مترو از این برنامه استفاده کنید.

نظر و امتیاز

0

از 0 امتیاز

® Copyright sibbazar