تاریخ ایران از باستان تا امروز | History

تاریخ ایران
اشتراکی
تعداد دانلود 31 بار

0 نظر

اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه

توضیح


قبلا نرم افزار را خریده اید، شماره تراکنش را برای دریافت کد هدیه به ۰۹۹۱۳۴۹۸۴۱۲ارسال کنید.

اپلیکیشن تاریخ ایران از باستان تا امروز شامل تاریخ ایران در چهار دوره میباشد:
ایران قبل از آریایی ها :قبل از آریایی ها چه کسانی در ایران  بودند؟چه دینی داشتند؟
ایران قبل از اسلام شامل دودمانهای تاریخی قبل از اسلام
ایران بعد از اسلام شامل سلسله های تاریخی بعد از اسلام
تاریخ معاصر شامل تاریخ قاجار،دوره پهلوی و جمهوری اسلامی

امکانات اپلیکیشن:
نشانه گذاري آخرين مطالعه براي خواندن از همان قسمت در ورود بعدي به نرم افزار
افزودن مطلب مورد علاقه به ليست علاقمنديها
جستجوي يک کلمه در بين محتواي کل بانک داده

رفتن به مطلب بعدي وقبلي با يک کليک
بزرگ کردن صفحه مطالعه با لمس طولاني روي صفحه
مطالعه در شبنظر و امتیاز

0

از 0 امتیاز

پشتیبانی

تلفن : 09913498412

® Copyright sibbazar