آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی | Driver Certificate

آیین نامه راهنمایی و رانندگی
اشتراکی
تعداد دانلود 27 بار

0 نظر

اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه

توضیح

آموزش علائم و آیین نامه راهنمایی و رانندگی
این برنامه درباره قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی همراه با عکس های کلیه علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی است.
فصل های برنامه شامل :
آیین نامه راهنمایی و رانندگی
مفهوم رنگ ها در تابلوهای عبور و مرور
مفهوم شکل ها در تابلوهای عبور و مرور
تابلوهای انتظامی
تابلوهای اخطاری
تابلوهای اخباری
تابلوهای راهنمای مسیر
تابلوهای مکمل
تابلوهای محلی
انواع خط کشی ها
چرااغ راهنمایی
انواع گواهینامه و ...

نظر و امتیاز

0

از 0 امتیاز

پشتیبانی

تلفن : 09913498412

® Copyright sibbazar