دایره طلایی سهام | GCircle

معرفی و شناسایی بهترین سهام بنیادی
اشتراکی
تعداد دانلود 13 بار

0 نظر

اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه

توضیح

نرم افزار دایره طلایی سهام به منظور ساده سازی مفاهیم بنیادی بورس طراحی شده است.

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که کاربران به راحتی بتوانند از وضعیت بنیادی شرکت ها آگاه شوند و بهترین سهام را از لحاظ بنیادی انتخاب کنند.

در قسمت فیلتر بنیادی سهام، کاربر می تواند با غربالگری سهام توسط استراتژی روند سودآوری، استراتژی کانسلیم و استراتژی توان تعدیل تنها با یک کلیک بهترین سهام بنیادی در هر روز را مشاهده کند.

نظر و امتیاز

0

از 0 امتیاز

پشتیبانی

تلفن : 05137233377

وب سایت : https://gcircle.ir/

® Copyright sibbazar