گرامر زبان انگلیسی | grammer

گرامر کاربردی و ضروری در زبان انگلیسی
اشتراکی
تعداد دانلود 50 بار

0 نظر

اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه
اسکرین شات برنامه

توضیح

این نرم افزار شامل گرامر کاربردی و ضروری در زبان انگلیسی است.

این برنامه به بخش های مختلف گرامر زبان انگلیسی پرداخته است. و شامل موارد زیر می باشد.
1. جملات شرطی
2. افعال مجهول
3. نقل قول
4. ضمایر
5. اسم ها
6. افعال کمکی
7. صفات
8. قیدها
9. ضمائم پرسشی
10. افعال بی قاعده
11. حروف تعریف
12.زمان ها
ونکات مهم دیگر

نظر و امتیاز

0

از 0 امتیاز

پشتیبانی

تلفن : 09913498412

® Copyright sibbazar